Dom Długosza

Dom Długosza w Krakowie mieści się niedaleko od Domu Dziekańskiego. Znajduje się na ulicy Kanoniczej 25, bardzo blisko Wawelu. Wybudowano go w czternastym wieku i pierwotnie mieściła się tam łaźnia królewska. Następnie kilkukrotnie zmieniał swoje przeznaczenie. Wiek później stanowił dom dla kanoników katedralnych. Jednym z najważniejszych gości był Jan Długosz, od którego wziął nazwę cały budynek. Po kilkuset latach dom gościł kolejnego, niezwykle ważnego gościa – Stanisława Wyspiańskiego. Obecnie mieści się tam siedziba Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Budynek miał status łaźni królewskiej z racji bliskości do Wawelu i był zasilany sztucznym ciekiem wodnym, noszącym nazwę Rudawka. Gdy to źródło wyschło, Władysław Jagiełło przekazał budynek swojemu ochmistrzowi. Następnie budynek został przekazany kapitule katedralnej, a jeszcze później, trafił w ręce Jana Długosza. Pozwoliło to na rozbudowę budynku oraz na dobudowanie dziedzińca. Podsumowując – ten budynek o długiej tradycji powinien się pojawić w planie zwiedzania starówki.