Kościół ss. Norbertanek

Kościół ss. Norbertanek mieści się w zabudowaniach klasztornych przy ulicy Kościuszki w Krakowie. Jego historia zaczyna się w roku 1181, kiedy to nastąpiła jego konsekracja. Budowla posiada nietypowy wygląd – w całości pokrywają ją mury obronne, a z pierwotnego kościoła, zniszczonego w czasie najazdu tatarskiego, prawie nic nie zostało. Odbudowano go około roku 1350. W środku ozdobiony jest w stylu barokowym, a zdobienia powstały na przełomie szesnastego oraz siedemnastego wieku. W czasie potopu szwedzkiego klasztor zniszczono, a mury próbowano całkowicie rozebrać, co się nie udało. W kościele można podziwiać jedną nawę, która posiada sklepienie kolebkowo-krzyżowe. Około roku 1780 w kościele dokonano stylizacji na układ klasycystyczny. Można tam podziwiać freski oraz kolumnadę w stylu neoklasycznym. Z tym miejscem związany jest lajkonik, który niegdyś obwieszczał krakowianom, że Tatarzy zakończyli swój najazd. Jego charakterystyczny strój został wymyślony przez Stanisława Wyspiańskiego w roku 1904.