Dom Długosza w Krakowie mieści się niedaleko od Domu Dziekańskiego. Znajduje się na ulicy Kanoniczej 25,