Park miejski im. Wojciecha Bednarskiego powstał pod koniec dziewiętnastego wieku na Podgórzu. Znajduje się na Krzemionkach