Jakimi cechami powinien charakteryzować się dobry hotel, w którym zamierzamy spędzić kilkudniowy urlop? Czy lepiej oszczędzić